Noční vidění, dalekohledy

FAQ - ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Co je PNV (přístroj pro noční vidění)?


Přístroj pro noční vidění, (anglicky Night Vision Device, zkratkou NVD) je elektronicky zesílený optický přístroj, který umožňuje vidění ve zhoršených světelných podmínkách až po absolutní temnotu.

Jaká jsou některá z preventivních opatření při používání nočního vidění?


PNV by neměl být zapnut za denního světla – PNV by neměl být zacílen na zdroj jasného světla (ani za tmy) – PNV by neměl být rozmontováván bez odborné pomoci – snažte se s PNV netřepat ani jej neupustit – nedotýkejte se čočky objektivu PNV (dotek jedině měkkým neškrábavým hadříkem) – abyste předešli poškození, doporučujeme uchovávat PNV v pouzdru.

Jak noční vidění funguje?


Přístroje nočního vidění sbírají zbytkové světlo z okolního prostřední (světlo hvězd, měsíce nebo infračervené světlo) skrze čočku objektivu. Toto světlo, které se skládá z fotonů, projde trubicí fotonásobiče, kde se fotony přemění na elektrony. Poté se elektro-chemickým procesem elektrony znásobí na mnohem vyšší počet. Pak jsou tyto elektrony usměrněny na fosforovou obrazovku. Ta převede znásobené elektrony zpět na viditelné světlo, které vidíte v hledáčku. Výsledný obraz je jasným, nazelenale zářícím a zvětšeným zobrazením scény, kterou pozorujete. Více o tom, jak fungují PNV se dočtete /ZDE/.

Jaký je rozdíl mezi 1. a 2. generací?


Základem přístrojů nočního vidění generace 1 je trubicový zesilovač optického obrazu velmi jednoduché konfigurace. V Gen 1 je zesilovač obrazu vakuově uzavřen. Tyto přístroje mají nižší zesílení (zisk) a kvalitu obrazu (rozlišení) v porovnání s Gen 2 a 3, zejména na okrajích obrazu. I přesto jsou přístroje nočního vidění Gen 1 na spotřebitelském trhu nejpopulárnější a nejvíce žádanou řadou z oblasti nočního vidění. Přístroje Gen 1 jsou ideální pro volnočasové využití a pokryjí potřeby většiny neprofesionálních uživatelů. Přístroje Gen 2 jsou vylepšeny přidáním destičky s mikrokanálky, zpravidla označované zkratkou MCP. MCP vypadá jako medová plástev, ve které má každá komůrka obrovské množství kanálků, kterými prochází elektrony. Každý zrychlený elektron vyslaný z fotokatody, který vstoupí do kanálků MCP, je zde rozmnožen a vyjde na druhém konci v množství kolem 1000. MCP násobí světelný zisk zesilovače obrazu přibližně tisíckrát. Proto je výsledný obraz jasnější a ostřejší. Přístroje Gen 2 jsou nákladné a splňují potřeby pokročilejších uživatelů. Využívají se zejména pro účely profesionálního pozorování. Podrobnější generační rozbor PNV si můžete přečíst /ZDE/.

Jak se PNV zaostřuje?


Na obyčejném dalekohledu lze upravovat zaostření čočky objektivu a zaostření hledáčku. Nejprve nastavte čočku objektivu, abyste dosáhli dokonalého obrazu. Pak upravte hledáček podle potřeb svého zraku. U binokulárních dalekohledů musí být každý hledáček nastaven zvlášť. To uděláte tak, že zavřete levé oko a nastavíte pravý hledáček. Pak otevřete levé oko a nastavíte levý hledáček, abyste dosáhli plně kontrastního obrazu. U některých brýlí na noční vidění nejprve zaostřete objektiv a pak nastavte hledáček. Poznámka: Pamatujte, že všechny přístroje nočního vidění mají minimální rozsah zaostření, tzn. minimální vzdálenost, při které lze objekty plně zaostřit.

Jak daleko je s PNV vidět?


Existuje mnoho proměnných, které ovlivňují vzdálenost, na kterou lze přístrojem nočního vidění dohlédnout. Čím větší je hledaný objekt, tím je snazší ho zpozorovat. Pokud se snažíte pozorovat detaily, jde o tzv. rozsah rozpoznání. Pokud se snažíte zjistit, zda ve vašem zorném poli něco je, nebo zahlédnete pohyb, ale nebudete si stoprocentně jisti, kdo nebo co to bylo, jedná se o tzv. detekční rozsah. Další proměnnou jsou světelné podmínky. Čím více je zbytkového světla z okolního prostředí (světlo hvězd, měsíce, infračervené světlo), tím lépe a dále uvidíte. Za nocí, kdy svítí měsíc a hvězdy, uvidíte pochopitelně vždycky víc, než když je zataženo. Obvykle lze říci, že je možné rozlišit samce od samice, nebo psa od srnce na 70 až 90 metrů. Nicméně pokud pozorujete na otevřeném prostranství za svitu měsíce v úplňku, jste schopni spatřit třeba stodolu nebo dům až na vzdálenost téměř 500 metrů. Poznámka: nezapomeňte, že účelem nočního vidění je vidět ve tmě. Na vidění do dálky je dalekohled.

K čemu slouží infračervené přísvitová lampy (IR přísvit)? Pro vidění v absolutní temnotě.


Všechny přístroje nočního vidění, které využívají světla noční oblohy, potřebují k fungování nějaké světlo, které mohou zesílit. To znamená, že pokud se nacházíte v absolutní tmě, neuvidíte nic ani s noktovizorem. Proto máme ve všech našich přístrojcích zabudovaný zdroj infračerveného světla (anglická zkratka IRI). Ten funguje tak, že vyšle paprsek infračerveného světla, které je lidskému oku téměř neviditelné, ale váš noktovizor ho vidí. Díky tomu můžete přístroj používat i v absolutní temnotě. Infračervený přísvit funguje jako baterka a vzdálenost, na kterou lze s jeho pomocí vidět, je tedy omezená. To umožňuje našim přísvitovým lampám dosvítit na téměř 100 metrů. Nicméně vzhledem k síle v poměru ke krátké vzdálenosti přísvitová lampa pravděpodobně pokryje pouze 40-60% pozorovaného prostoru.

Nacházíte se : Úvod » Vše o nákupu » FAQ